• LÊ MINH KHA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0906793598
  • Email:
   leminhkha1963@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   - Trình độ CM: ĐHSP ngành Toán học.
   - Trình độ LLCT: Trung cấp Lý luận chính trị.
   - Trình độ QLGD: Chứng nhận quản lý giáo dục
 • PHẠM THỊ THÙY TRANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914607949
  • Email:
   phamtrang1978@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   - Trình độ CM: ĐHSP ngành Tiếng Anh.
   - Trình độ LLCT: Sơ cấp Lý luận chính trị.
Cha mẹ cần biết
Video