• ĐẶNG THANH LONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0915728720
  • Email:
   dangthanhlongaba@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CM: ĐHSP ngành Vật lý

 • NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0855550969
  • Email:
   mytien28111987@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ đào tạo: ĐHSP ngành Sinh học

 • NGUYỄN HỒNG MÍCH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939657880
  • Email:
   nguyenhongmichdhdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ đào tạo: ĐHSP ngành Hóa học

   - Cán bộ thiết bị giáo dục

 • NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0908819597
  • Email:
   dangthanhlongaba@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ đào tạo: ĐHSP ngành Sinh học

 • BÙI NGỌC PHÉP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0934444105
  • Email:
   ngocphep@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ đào tạo: ĐHSP ngành Vật lý - Công nghệ

 • NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0945594840
  • Email:
   camtien441190@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: ĐHSP ngành Vật lý

 • NGUYỄN HỮU LÀNH
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0342657003
  • Email:
   lanhnguyen25086@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CM: ĐHSP ngành Sinh học.

    

Cha mẹ cần biết
Video