• LÊ PHÚ CƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0909024699
  • Email:
   phucuongaba@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trinh độ CM: ĐHSP ngành Tiếng Anh.

 • NGUYỄN VĂN THANH
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0906391692
  • Email:
   thanhvan.music@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CM: ĐHSP ngành Âm nhạc.

 • ĐẶNG LÊ NGỌC ĐIỆP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0377515686
  • Email:
   ngocdiep.thcs@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CM: ĐHSP ngành Tiếng Anh.

 • NGÔ THỊ THU TRANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0767584447
  • Email:
   thutrang130193@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CM: CĐSP ngành Tiếng Anh.

 • BÙI THANH NHÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0792127971
  • Email:
   maucuocsong2009@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ CM: ĐHSP ngành Mỹ thuật.

   - Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh

 • TRƯƠNG VĂN HẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0833976697
  • Email:
   truongvanhaiaba@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CM: ĐHSP ngành Thể dục.

 • LÊ THỊ MỸ THANH
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0985043365
  • Email:
   thanhmythuat2020@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ CM: CĐSP ngành Mỹ thuật.

Cha mẹ cần biết
Video