• LÊ VĂN CỌP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0916777822
  • Email:
   minhthul61@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ CM: ĐHSP ngành Toán học.

   - Trình độ QLGD: Chứng nhận QLGD.  

 • NGUYỄN ANH KHOA
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977738877
  • Email:
   nakhoa.2012@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách Phổ cập giáo dục

   - Quản lý phòng Tin học

   - Admin Website

 • ĐINH VĂN LŨY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0398181434
  • Email:
   senluy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CM: ĐHSP ngành Toán học.

 • NGUYỄN VĂN KÈN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0395614952
  • Email:
   vankenaba@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CM: ĐHSP ngành Toán học.

 • NGUYỄN CAO LUẬN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0366494030
  • Email:
   nguyen.luan095@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độc CM: ĐHSP ngành Toán học.

 • NGUYỄN VĂN HIẾU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0392436490
  • Email:
   hieuaba@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CM: ĐHSP ngành Toán học.

Cha mẹ cần biết
Video