• LÝ THỊ THUẬN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0774053694
  • Email:
   lythuan03vt2@gmai.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ CM: ĐH ngành Văn thư lưu trữ.

   - Cán bộ văn thư - lưu trữ

 • NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0914161487
  • Email:
   thuykieudhdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ CM: Đại học ngành Thư viện.

   - Cán bộ thư viện

 • LÊ THỊ THÚY QUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0989655466
  • Email:
   specthuyquyen@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ CM: Cao đẳng kinh tế tài chính nhà nước.

   - Nhân viên kế toán

 • NGUYỄN THỊ THÙY LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0388172913
  • Email:
   minhthu61@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ CM: Trung cấp y tế.

   - Nhân viên y tế học đường

Cha mẹ cần biết
Video